Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Lê Ngọc Hân.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

THAM KHẢO 2 ĐỀ KT 15' HÓA 9 -TIẾT 14 (2011-2912)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 16h:34' 06-11-2011
Dung lượng: 26.8 KB
Số lượt tải: 170
Số lượt thích: 0 người


Duyệt của Tổ Trưởng :
Duyệt của Tổ Chuyên Môn:


Trường :………………………………
Họ và tên :…………………………….
Lớp :…………….


Kiểm Tra 15 phút
Môn : Hoá 9 – Tiết 14
Năm : 2011 -2012
Điểm
Lời phê của giáo viên:
ĐỀ 1 :
Câu 1: ( 4 điểm) Hãy viết công thức hoá học của các
Ba zơ ứng với những Oxít sau : Na2O , BaO. Al2O3 , Fe2O3
Oxít ứng với những ba zơ sau : KOH , Ca (OH)2 , Zn(OH)2 , Cu(OH)2
Câu 2 : ( 6 điểm)
Thế nào là phản ứng trao đổi trong dung dịch ?
Viết các phương trình hoá học thực hiện các chuỗi biến hoá sau,ghi rõ điều kiện phản ứng ( nếu có) :
SO2 →Na2SO3→Na2SO4→NaOH→Na2CO3→CO2
Bài làm:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Duyệt của Tổ Trưởng:

Duyệt của Tổ Chuyên Môn:Trường :…………………………
Họ và tên:……………………….....
Lớp :…………………..


Kiểm Tra 15 phút
Môn: Hoá 9 – Tiết 14
Năm : 2011 - 2012

Điểm:

Lời phê của giáo viên:


ĐỀ 2:
Câu 1: ( 4 điểm ) Hãy viết công thức hoá học của các
Ba zơ ứng với những Oxít sau : K2O , CaO, ZnO, CuO
Oxít ứng với những ba zơ sau : NaOH , Ba(OH)2 , Al(OH)3 , Fe(OH)2
Câu 2: (6 điểm)
Thế nào là phản ứng trao đổi trong dung dịch?
Viết các phương trình hoá học thực hiện các chuỗi biến hoá sau,ghi rõ điều kiện ( nếu có) :
SO2→K2SO3→K2SO4→KOH→K2CO3→CO2

Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM KT 15 PHÚT - MÔN HOÁ HỌC 9 (2011-2012)
TIẾT 14: ĐỀ 1
Câu 1: ( 4 đ) Viết CTHH, mỗi công thức hoá học đúng được 0,5 (đ)
Ba zơ ứng với những Oxít : NaOH , Ba(OH)2 , Al(OH)3 , Fe(OH)2
Oxít ứng với những ba zơ : K2O , CaO , ZnO , CuO
Câu 2 : (6 đ)
Định nghĩa phản ứng trao đổi đúng được 1 (đ)
Viết mỗi PTHH đúng được 1 (đ)
SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O
Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2
Na2SO4 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaSO4 ↓
2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
Na2CO3 + 2HCl → Na2Cl + + H2O + CO2
TIẾT 14 - ĐỀ 2 :
Câu 1: (4 đ) Viết CTHH, mỗi công thức hoá học đúng được 0,5 (đ)
Ba zơ ứng với những Oxít : KOH , Ca(OH)2 , Zn(OH)2 , Cu(OH)2
Oxít ứng với những ba zơ : Na2O , BaO , Al2O3 , Fe2O3
Câu 2: (6 đ)
Định nghĩa trao đổi phản ứng được 1 (đ)
Viết mỗi PTHH đúng được 1 (đ)
SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O
K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + H2O + SO4
K2SO4 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaSO4 ↓
2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
K2CO3 + 2HCl → 2KCl + + H2O + CO2

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – MÔN HOÁ HỌC 9 ( TIẾT 14)
NĂM HỌC : 2011 – 2012

NỘI DUNG KIẾN THỨC

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC


TỔNGNHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
 VD THẤP
VD MỨC ĐỘ CAOTNKQ
 TL
TNKQ
TL
TN
TL
TNKQ
 TL1.Tính chất hoá học của ba zơ.
Một số ba zơ quan trọng


-Từ CTHH của ba zơ có thể viết được CTHH Oxít tương ứng của chúng và ngược lại

Số câu

1

1

Số điểm 4

 4
40%


2.Tính chất hoá học của muối.
-Trình bày được phản ứng trao đổi trong dung dịch.

Số câu

1 ( ý ) 
Gửi ý kiến