Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Lê Ngọc Hân.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Chương II: Tam giác (Trắc nghiệm)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Bạch kim
Người gửi: Nguyễn Phú Quảng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:06' 17-10-2007
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 1189
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Tin học Bạch Kim - Tầng 5, tòa nhà HKC, 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 Các góc ∆
  Bài 1:
    :
     
     latex(angle(C)) = 50°
     latex(angle(C)) = 35°
     latex(angle(C)) = 40°
     latex(angle(C)) = 60°
  Bài 2:
    :
     
     x = 110°
     x = 80°
     x = 30°
     x = 115°
  Bài 3:
    :
     
     Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn
     Trong một tam giác có ít nhất là hai góc nhọn
     Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù
  Bài 4:
    :
     
     Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong
     Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng ba góc trong
     Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của một góc trong và góc kề với nó
     Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó
  Bài 5:
    :
     
     Hai góc nhọn bù nhau
     Hai góc nhọn phụ nhau
     Số đo của mỗi góc bằng 90°
     Mỗi góc nhọn bằng 45°
 ∆ bằng nhau
  Bài 1:
    :
     
     latex(angle(A)) = latex(angle(D)) ; latex(angle(B)) = latex(angle(E)) ; latex(angle(C)) = latex(angle(F)) ; AB = DE ; AC = EF; BC = DF
     latex(angle(A)) = latex(angle(D)) ; latex(angle(B)) = latex(angle(E)) ; latex(angle(C)) = latex(angle(F)) ; AB = DE ; AC = DF ; BC = EF
     latex(angle(A)) = latex(angle(E)) ; latex(angle(B)) = latex(angle(F)) ; latex(angle(C)) = latex(angle(D)) ; AB = DE ; AC = DF ; BC = EF
  Bài 2:
    :
     
     ∆ABC = ∆ADC
     ∆BAC = ∆DCA
     latex(angle(ABC)) = 80°
     latex(angle(ACD)) = 80°
  Bài 3:
    :
     
     ∆MNQ = ∆PQN
     ∆NMQ = ∆QPN
     ∆NQM = ∆NQP
     ∆NQM = ∆QNP
  Bài 4:
    :
     
     latex(angle(A)) =
     latex(angle(B)) =
     AB =
     BC =
     
  Bài 5:
    :
     
     AB =
     latex(angle(B)) =
     BH =
     latex(angle(AHB)) =
     
 c.c.c
  Bài 1:
    :
     
     latex(angle(A)) = latex(angle(A')) ; latex(angle(B)) = latex(angle(B')) ; latex(angle(C)) = latex(angle(C'))
     latex(angle(A)) = latex(angle(A')) ; BC = B'C' ; AC = A'C'
     AB = A'B' ; BC = B'C' ; AC = A'C'
     AB = A'B' ; AC = B'C' ; BC = B'A'
  Bài 2:
    :
     
     2 cặp
     4 cặp
     6 cặp
     8 cặp
  Bài 3:
    :
     
     2 cặp
     3 cặp
     4 cặp
     5 cặp
  Bài 4:
    :
     
     BC =
     MP =
     NM =
  Bài 5:
    :
     
     Đúng
     Sai
 c.g.c
  Bài 1:
    :
     
     latex(angle(A)) = latex(angle(D)) ; latex(angle(B)) = latex(angle(E)) ; latex(angle(C)) = latex(angle(F))
     latex(angle(A)) = latex(angle(D)) ; AC = DF ; BC = EF
     latex(angle(A)) = latex(angle(D)) ; AC = DF ; AB = DE
     latex(angle(A)) = latex(angle(D)) ; AB = DE ; BC = EF
  Bài 2:
    :
     
     1 cặp
     3 cặp
     5 cặp
     6 cặp
  Bài 3:
    :
     
     2 tam giác
     3 tam giác
     4 tam giác
     5 tam giác
  Bài 4:
    :
     
     ∆AOB =
     AB =
     latex(angle(A)) =
     OB =
     
  Bài 5:
    :
     
     Đúng
     Sai
 g.c.g
  Bài 1:
    :
     
     1 cặp
     2 cặp
     3 cặp
     4 cặp
  Bài 2:
    :
     
     1 cặp
     2 cặp
     4 cặp
     5 cặp
  Bài 3:
    :
     
     Đúng
     Sai
  Bài 4:
    :
     
     Đúng
     Sai
  Bài 5:
    :
     
     ∆ABD =
     ∆ACD =
     AB =
     AD =
     
 ∆ cân
  Bài 1:
    :
     
     Trong một tam giác cân, mỗi góc bằng 60°
     Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân
     Nếu một tam giác cân có một góc bằng 60° thì tam giác đó là tam giác đều
  Bài 2:
    :
     
     latex(angle(A)) = 55°
     latex(angle(A)) = 60°
     latex(angle(A)) = 70°
     latex(angle(A)) = 80°
  Bài 3:
    :
     
     latex(angle(D)) = 30°
     latex(angle(D)) = 45°
     latex(angle(D)) = 22,5°
     latex(angle(D)) = 50°
  Bài 4:
    :
     
     Tam giác có hai cạnh bằng nhau là
     Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau là
     Tam giác có ba cạnh bằng nhau là
  Bài 5:
    :
     
     2 tam giác
     4 tam giác
     6 tam giác
     8 tam giác
 Pytago
  Bài 1:
    :
     
     2cm ; 3cm ; 5cm
     9cm ; 15cm ; 12cm
     5cm ; 7cm ; 12cm
     7cm ; 7cm ; 4cm
  Bài 2:
    :
     
     3
     6
     5
     latex(sqrt(5))
  Bài 3:
    :
     
     1
     2
     7
     latex(sqrt(7))
  Bài 4:
    :
     
     Đúng
     Sai
  Bài 5:
    :
     
     14cm
     28cm
     24cm
     Không tính được
 ∆ vuông
  Bài 1:
    :
     
     1 cặp
     2 cặp
     3 cặp
     4 cặp
  Bài 2:
    :
     
     2 cặp
     3 cặp
     4 cặp
     5 cặp
  Bài 3:
    :
     
     ∆AOB = ∆AOD
     ∆AOB = ∆COB
     ∆COB = ∆COD
  Bài 4:
    :
     
     Đúng
     Sai
  Bài 5:
    :
     
     OM là phân giác của góc latex(angle(AOB))
     MA = MB
     OM là trung trực của AB
     AB là trung trực của OM
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓