Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Lê Ngọc Hân.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hồng Vinh
Ngày gửi: 21h:17' 30-04-2008
Dung lượng: 669.0 KB
Số lượt tải: 451
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng qúy thầy cô giáo và các em học sinh
về dự tiết học hôm nay
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy cho biết âm mưu của Pháp - Mĩ trong việc thực hiện kế hoạch Na - va ?

ĐÁP ÁN
Thực dân Pháp - Mĩ định xoay chuyển cục diện trên chiến trường
WELCOM TO
Lịch sử 9
Bài 27 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
KẾT THÚC (1953 - 1954)
III. HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG (1954)

1. Hoàn cảnh và tiến trình của hội nghị

a) Hoàn cảnh :

- Bước vào Đông Xuân 1953 - 1954 ta vừa đấu tranh quân sự, vừa đấu tranh ngoại giao.

- Hồ Chủ Tịch tuyên bố : "sẵn sàng thương lượng, nếu thực dân Pháp thiện chí"

Bài 27 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
KẾT THÚC (1953 - 1954)
III. HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾN
TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG (1954)
b) Tiến trình hội nghị :
- Ngày 8/5/1954 hội nghị khai mạc
1. Hoàn cảnh và tiến trình của hội nghị
Bài 27 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
KẾT THÚC (1953 - 1954)
III. HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾN
TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG (1954)
b) Tiến trình hội nghị :
- Phái đoàn của ta do Phó thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu
1. Hoàn cảnh và tiến trình của hội nghị
- Thành phần gồm có : Liên Xô, Anh, Mĩ, Pháp, Trung Quốc và các nước Đông Dương
Bài 27 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
KẾT THÚC (1953 - 1954)
III. HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾN
TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG (1954)
b) Tiến trình hội nghị :
- Cuộc đấu tranh rất gay gắt quyết liệt vì quan điểm
của ta và Pháp không thống nhất
- Ngày 21/7/1954, hiệp định Gi-ne-vơ về chấm dứt
chiến tranh lặp lại hòa bình ở Đông Dương được kí kết
1. Hoàn cảnh và tiến trình của hội nghị
Bài 27 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
KẾT THÚC (1953 - 1954)
III. HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾNTRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG (1954)


2. Nội dung hiệp định
- Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cở bản của nhân dân ba nước Đông Dương là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
- Hai bên cùng ngừng bắn một lúc, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Bài 27 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
KẾT THÚC (1953 - 1954)
III. HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾNTRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG (1954)


2. Nội dung hiệp định
- Lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời, hai bên thực hiện tập kết, chuyển giao khu vực.
Bài 27 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
KẾT THÚC (1953 - 1954)
III. HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾNTRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG (1954)


2. Nội dung hiệp định
- Việt Nam sẽ thống nhất nước nhà thông qua cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước ngày 21/7/1956, dưới sự kiểm soát của Uy ban quốc tế.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ
MỐC VĨ TUYẾN 17

CẦU HIỀN LƯƠNG
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ
MỐC VĨ TUYẾN 17

CẦU HIỀN LƯƠNG - SÔNG BẾN HẢI
Bài 27 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
KẾT THÚC (1953 - 1954)
III. HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾNTRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG (1954)


3. Ý nghĩa lịch sử của viêc kí hiệp định
- Hiệp định đã chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương
- Đó là công pháp quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương
- Hiệp định này buộc thực dân Pháp rút quân về nước, âm mưu kéo dài, mở rộng chiến tranh của Pháp - Mĩ bị thất bại.
- Miền Bắc hoàn toàn giải phóng đi lên CNXH
Bài 27 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
KẾT THÚC (1953 - 1954)
IV. Ý NGHÍA LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 - 1954)


1. Ý nghĩa lịch sử
a) Trong nước :
- Thắng lợi này đã kết thúc ách thống trị gần một thế kỉ của thực dân Pháp trên đất nước ta.
- Miền Bắc hoàn toàn giải phóng đi lên CNXH làm cơ sở thống nhất nước nhà.
Bài 27 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
KẾT THÚC (1953 - 1954)
IV. Ý NGHÍA LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 - 1954)


1. Ý nghĩa lịch sử
b) Quốc tế :
- Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi đã giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa trên thế giới.
- Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.
THẢO LUẬN NHÓM
Em hãy trình bày những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan của cuôc kháng chiến chống Pháp (1953 - 1954) ?
Bài 27 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
KẾT THÚC (1953 - 1954)
IV. Ý NGHÍA LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 - 1954)


2. Nguyên nhân thắng lợi :
a) Chủ quan :
- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ Chủ Tịch với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo
- Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân.
- Có mặt trận dân tộc thống nhất củng cố, mở rộng
- Có lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh
- Có hậu phương rộng lớn, vững chắc
Bài 27 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
KẾT THÚC (1953 - 1954)
IV. Ý NGHÍA LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 - 1954)


2. Nguyên nhân thắng lợi :
b) Khách quan :
- Có sự đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc Đông Dương (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia)
- Được sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô, các lực lượng dân chủ và tiến bộ trên thế giới.
BÀI TẬP
Lập bảng các niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta trên mặt trận quân sự (từ tháng 12/1946 đến 7/1954


CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
- Học bài cũ
- Ôn lại những bài đã học chuẩn bị kiểm tra 1 tiết
- Sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954
Tiết học hôm nay đến đây kết thúc
Chúc qúy thầy cô và các em
sức khỏe
 
Gửi ý kiến